FRAMTIDENS LÖSNINGAR

Test & Stimuli

Test & Stimuli

NOW utvecklar utrustningar för produktionstest och regressionstest av elektriska och fysikaliska egenskaper hos produkter. I vissa fall använder vi även avsyning med vision och analys av ljud. Vi utvecklar också stimuliutrustningar som genererar signaler till elektronikprodukter för test eller verifiering av funktion och tillförlitlighet.

Testutrustningar består vanligtvis av en mekanisk fixtur, testelektronik, datainsamlingskort och mjukvara. Utrustningarna är ofta konstruerade för att fungera helt automatiskt. För att underlätta felsökning och eventuell reparation, kan olika hjälpfunktioner byggas in i systemen. En databas med testresultat kan vara en mycket uppskattad funktion, vilket NOW gärna integrerar i eller mot något befintligt kvalitetssystem.

Stimuliutrustningar simulerar/emulerar vanligtvis en produkts egenskaper för att säkerställa funktion i andra delar av ett system. En stimuliutrustning kan användas i lab-verksamheter, där det är olämpligt eller omöjligt att använda de komponenter som normalt ska användas i systemet, pga tex pris eller storlek. För att förenkla utrustningens handhavande kan inställningarna göras mjukvarustyrda.
NOW använder både egenutvecklade systemkomponenter och standardkomponenter från ledande tillverkare. För utvecklingen av den nödvändiga mjukvaran använder vi exempelvis LabView, Python, Java, Visual Basic, C, C++ eller C#.

För att se några av våra utförda projekt inom test & stimuli, klicka här!

Referensprojekt

 • 2019-10-22 17:08 Flyg & Rymdteknik, Test & Stimuli, Elektronik, Mekanik

  Emulator i 19-tums rack

  NOW har tagit fram två 19-tums rackar, där elektroniken emulerar funktionen hos annan utrustning. Rackarna används där den riktiga utrustningen antingen inte ännu finns framme, eller inte kan användas av andra skäl. Funktionerna i rackarna används för att utvärdera både annan elektronik och programvara.

  Sju kretskort till systemet togs fram av NOW, samt ett antal interna och externa kablage. Kretskort och annan elektronik monterades i sammanlagt tio EMC-täta 19-tums lådor/moduler, där framsidor och baksidor hade graverade texter för kontaktdon, indikeringar och knappar. Både 230 VAC och 100 VDC ingick i båda rackarna, och NOW genomförde CE-märkning av rackarna med hjälp av externa testhus.

  info
 • 2019-10-22 17:16 Elektronik, Test & Stimuli, Försvar & Säkerhet, Flyg & Rymdteknik

  Signalgenerator för en vektor-ritande display

  En signalgenerator för en vektor-ritande display har tagits fram. Kretskortet skapar X- och Y-avlänkning, och övriga signaler som behövs för att kommunicera med displayen. Kortet är gjort för att passa in i ett tidigare framtaget testsystem för ett 19-tums rack.

  info
 • 2019-10-22 17:16 Elektronik, Test & Stimuli, Industriell automation

  CE-certifiering av mätinstrument

  För CE-certifiering av en resistansmeter för kvalitetsmätning i produktion gjordes en utredning för att ta reda på vilka direktiv och standarder som var applicerbara. I uppdraget ingick också att granska den nuvarande konstruktionen efter bristfälligheter mot CE, samt att ge förslag på förbättringar.

  EMC-mätningar i precompliance-labb utfördes, och enheterna modifierades tills de uppfyllde CE-kraven. Detta arbete gav kunden värdefull information inför en omläggning av kretskorten.

  info
 • 2019-10-22 17:18 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation, Test & Stimuli

  Kemisk industri

  NOW blev kontaktade av ett företag som hade problem med en av sina produkter, en mätapparat inom kemisk industri. NOW gick igenom konstruktionerna för de olika kretskorten i apparaten, och införde ändringar på ett antal av dem. Nya kort togs fram, och serieproduktionen återupptogs. NOW tog också över, och ändrade i, både mikroprocessorkoden och PC-programvaran i apparaten.

  info
 • 2019-10-22 17:19 Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  Trådlös sensorenhet

  Utveckling av elektronik och mjukvara för batteridriven trådlös sensorenhet i kalibreringsverktyg. I projektet ingick bland annat Bluetooth Low Energy, laser, bildsensor, USB och litiumjon-batteri.

  info
 • 2019-10-22 17:20 Mjukvara, Mekanik, Test & Stimuli, Industriell automation, Vision

  Avsyning av automatsvarvning

  Vid svarvning kan fel uppkomma på grund av slitet eller trasigt verktyg. NOW har utvecklat ett visionsystem för automatisk avsyning av automatsvarvning med hög noggrannhet. Allt data sparas i en databas för spårbarhet. Systemet kan byggas in i svarven eller monteras i en separat avsyningscell.

  info
 • 2019-10-22 17:23 Mekanik, Vision, Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara

  Test av säkerhetskritisk programvara

  NOW:s visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara.
  Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter varje ändring skall all ny och tidigare utvecklad mjukvara testas om, för att se att funktionen inte ändrats på ett oönskat sätt. Detta är ett tidskrävande arbete om en testare visuellt måste kontrollera funktionen genom att titta på en display och protokollföra resultatet. NOW har utvecklat metoder för att göra detta automatiskt med kamerateknik i en visionapplikation, vilket resulterat i stora besparingar, högre kvalitet och nöjdare personal.

  info
 • 2019-10-22 17:25 Industriell automation, Vision, Test & Stimuli, Mjukvara

  Avsyning av kanter på metalldetaljer

  Ett verktyg har tagits fram för avsyning av kanter på metalldetaljer i produktion. Det kontrollerar mått och form, och letar efter utstick eller hack, ner till ett tiotal mikrometer.

  info
 • 2019-10-22 17:26 Industriell automation, Vision, Test & Stimuli, Mjukvara

  Kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV)

  NOW har utvecklat ett visionssystem för kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV).
  Systemet används i branscher där produktnamn och annat måste vara tydligt tryckt på varje produkt. Detta system säkerställer att varje produkt som lämnar produktionslinan uppfyller de kvalitetskrav som ställs inom respektive bransch.

  info
 • 2019-10-22 17:27 Vision, Mekanik, Test & Stimuli, Medicinteknik, Mjukvara, Elektronik

  Mikroskopkamera

  NOW har tagit fram en monokrom CCD-kamera för användning i ett elektronmikroskop. Kameran har en On Semi KAI-04070-sensor, med 2048×2048 pixlars upplösning, 14 bitars pixeldjup, och en maximal bildhastighet på 25 fps. Kameran utför komplex bildbehandling med hjälp av en FPGA i Alteras Cyclone 5-familj, och har DDR3-minnen för datalagring. Videon streamas till värddatorn via GigE Vision.

  info
 • 2019-10-22 17:30 Mekanik, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  H.264-kodning och avkodning av full HD-video

  NOW har utvecklat en plattform för H.264-kodning och avkodning av full HD-video, 1080p30, cirka 3 Mbps. Bit rate kan vara konstant eller variabel, och en eller flera klienter kan vara anslutna till video-servern.

  • Video streaming över IP / Ethernet för webbläsare
  • Bithastigheter från cirka 3 Mbps för 1080p30 video
  • Konfigurerbar konstant eller variabel bitrate
  • En eller flera klienter kan ansluta till videoservern
  info
 • 2019-10-22 17:32 Mekanik, Vision, Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara

  Avsyning av förtennad kabel

  Ett visionsystem för avsyning av förtennad kabel har tagits fram. Systemet letar efter hål i förtenningen. Systemet avsynar kabeln i realtid med hjälp av egenutvecklade bildbehandlingsalgoritmer, när den löper förbi fyra kameror. I systemet ingår en standard-PC, 4 st Firewire-kameror med en upplösning av 1024×768 pixlar, optik och belysning.


  info
 • 2019-10-22 17:33 Mjukvara, Industriell automation, Elektronik, Test & Stimuli, Mekanik

  Testsystem

  NOW har utvecklat ett testsystem med nålfixtur för sluttest och kalibrering av kretskort. Matningsspänning och mätinstrument ansluts via nålarna, och ett LabView-program utför kalibrering och funktionstest. Testresultaten loggas för spårbarhet till varje kretskort.

  info
 • 2019-10-22 17:33 Vision, Mekanik, Test & Stimuli, Industriell automation, Mjukvara, Elektronik

  Kvalitetskontroll av tegelpannor, i 2D och 3D (TQC)

  Visionsystem i svår miljö med Firewire-kameror och ljudanalys. Systemet (Tile Quality Control, TQC) används för avsyning/kvalitetskontroll vid taktegeltillverkning, både i 2D och 3D. Storleken på tegelpannorna kontrolleras, och defekter i yta och kanter detekteras med hjälp av kameror, där mikrometertunna sprickor avslöjas. Dessutom används ljudanalys för detektering av dolda sprickor inuti pannan. Programvaran är skriven i C++ med hjälp av DirectShow och Microsoft Vísual Studio. Hårdvaran består av en PC med I/O-kort, och extern PLC och fotoceller, och är uppbyggt på Bosch Rexroth-balkar kring det löpande bandet. Systemet är helt parameterstyrt och lagrar statistik, och man kan välja att spara bilder och ljud för uppföljning. Systemet har i olika specialvarianter levererats till såväl svenska som danska tegelbruk, för olika sorters lertegel och betongtegel.

  Läs mer

  info
 • 2019-10-22 17:35 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation, Test & Stimuli, Universitet & Forskning

  Analys av signaler från RFID ”taggar” med Matlab

  Ett verktyg i Matlab för att filtrera och analysera RFID-data har använts för att optimera hårdvaran där signalerna avkodas.

  info
 • 2019-10-22 17:36 Elektronik, Mjukvara, Test & Stimuli, Universitet & Forskning

  Elektronik till precisionsmätinstrument (Linux)

  Utveckling av analog och digital elektronik till precisionsmätinstrument. Instrumentet innehåller bland annat upp till tolv 24-bits mätkanaler, en Altera Cyclone II FPGA för insamling av mätdata, GPS, Ethernet, USB och LCD. Instrumentet styrs av en Atmel ARM9263 CPU med Linux som operativsystem, och NOW har också utvecklat drivers och VHDL-kod för FPGA:n.

  info
 • 2019-10-22 17:37 Mjukvara, Test & Stimuli, Mekanik, Vision, Industriell automation

  Avsyning av bockning

  NOW tog på mycket kort tid fram ett visionsystem med två Firewire-kameror, belysning, styrelektronik och PC-programvara, för automatisk avsyning i produktion, för att utröna om koppar kommit fram vid bockning av ett förtennat komponentben. Om koppar kommit fram fick komponenten inte användas. Systemet sökte efter färgen av koppar, och kunden kunde i PC:n enkelt styra parametrar över hur mycket koppar som tilläts, med mera. Statistik lagrades i en databas.

  info
 • 2019-10-22 17:48 Mjukvara, Test & Stimuli, Vision, Industriell automation

  Vision-applikation i produktion

  En vision-applikation har tagits fram för att i produktion avsyna en mekanisk detalj. Systemet letar efter skador på produkten, där exempelvis kanten kan ha stötts.

  info
 • 2019-10-22 17:52 Mekanik, Test & Stimuli, Försvar & Säkerhet, Mjukvara, Elektronik

  Datainsamling (HDLC, synkrodigital)

  Konstruktion av enhet för datainsamling avsedd för kalibrering av vapensystem. Apparaten har såväl analoga som digitala ingångar (HDLC, synkrodigital) med olika dedikerade gränssnitt. En Altera-FPGA administrerar dataflödet från ingångarna till USB-port.

  info
 • 2019-10-24 11:17 Flyg & Rymdteknik, Industriell automation, Försvar & Säkerhet, Mekanik, Medicinteknik, Startups & Prototyper, Automotive, Universitet & Forskning, Test & Stimuli, Elektronik

  Elsäkerhets-och EMC-problem

  NOW involverades för att avhjälpa elsäkerhets-och EMC-problem i ett mätinstrument för industriella processer. Kundens externa kortläggare fick direktiv från NOW.

  info
 • 2019-10-24 11:23 Mekanik, Industriell automation, Universitet & Forskning, Vision, Mjukvara, Test & Stimuli, Elektronik

  Visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor

  NOW har utvecklat ett visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor i pappersindustrin.
  Systemet upptäcker skarvning, veck, sprickor, hål mm – allt det som behövs för att underlätta i produktionen, göra den mer effektiv, mer lönsam och säkra kvalitén.

  info
 • 2019-10-24 11:25 Mjukvara, Elektronik, Test & Stimuli, Mekanik, Vision, Försvar & Säkerhet, Flyg & Rymdteknik

  Militär CCD-kamera med bildkomprimering

  Militär CCD-kamera med bildkomprimering, mekanik, elektronik och programvara. Kameran filmar en 14-bitars 2048×2048 video i 160 Msamples/s. En ickeförstörande bildkomprimering med egenutvecklad algoritm minskar datamängden, och datat skickas sedan över en gigabit-Ethernet-länk till värddatorn. Grundläggande bildbehandling och kontroll görs i en Altera Cyclone II FPGA. Kameran är av kinematisk teodolit-typ.

  info
 • 2019-10-24 11:30 Startups & Prototyper, Test & Stimuli, Elektronik

  Integrator för laborativt bruk

  Konstruktion av integrator för laborativt bruk. Instrumentet integrerar pulser ned till 5 ns, vilket ställer höga krav på såväl de analoga delarna som den ultrasnabba ECL-logiken.

  info
 • 2019-10-24 11:31 Försvar & Säkerhet, Mekanik, Test & Stimuli, Flyg & Rymdteknik, Mjukvara, Elektronik

  Displaysystem

  NOW har bidragit med mer än 20 manår ute hos kund med arbete med ett avancerat displaysystem, innefattande specifikationer, analog och digital elektronik, FPGA- och ASIC-metodik och kodning, realtidsprogrammering i ADA och C++, verifiering, dokumentation, osv.

  info
 • 2019-10-24 11:32 Universitet & Forskning, Mekanik, Vision, Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  Inmätning av pendel

  Visionapplikation för inmätning av pendel. Pendeln påverkas av virvlar i smält stål som uppstår vid urtappning av stålet.

  info
 • 2019-10-24 11:32 Industriell automation, Försvar & Säkerhet, Medicinteknik, Mekanik, Automotive, Flyg & Rymdteknik, Vision, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  Visionsystem för avsyning

  NOW har tagit fram ett visionsystem för avsyning av instrumentpaneler. Systemet är byggt på Windows med DirectShow och Microsoft Visual Studio .NET. Kameror levererar bilder som bildbehandlas i realtid. Parametrar som är möjliga att avsyna är färg, intensitet, form, symboler, segmentdisplayer, LCD-displayer, visarpositioner och visarsvep (AVT). Applikationen kapslar in ett scriptspråk som enkelt konfigureras genom ett grafiskt gränssnitt, och valfria kontroller utförs i sekvenser. Systemet kommunicerar via TCP/IP med kundens styrsystem.

  info
 • 2019-10-24 11:34 Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  Temperaturreglering med övervakning

  Temperaturreglering med övervakning av värmejackor inom exempelvis halvledarindustrin. Styrkort med temperaturmätning med termoelement (K-element) och PID-reglering av temperatur. Inställning av börvärde och reglerparametrar via tvåtråd med kombinerad CAN-länk och spänningsmatning. Kontinuerlig övervakning av verklig temperatur och eventuella feltillstånd. En krets från NEC används, programmerad i C. Kortet uppfyller IEC60065 (EN60065).

  info
 • 2019-10-24 11:35 Startups & Prototyper, Universitet & Forskning, Test & Stimuli, Elektronik

  Temperaturgivare

  Utvärdering av analog elektronik till temperaturgivare -40 till +100 grader, 4-20 mA.

  info
 • 2019-10-24 11:38 Elektronik, Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara

  Produktionstest av luftdrivna handverktyg

  För produktionstest av luftdrivna handverktyg har NOW tagit fram utrustning för mätning av moment och varvtal med motorbroms, luftflöde och andra parametrar. Kompletta systemleveranser har skett hos kund. Projektet bygger i övrigt på PC-baserad teknik, och programvaran är utvecklad i Visual Basic med Access-databas för styrning av mätförlopp och mätvärdeslagring.

  info
 • 2019-10-24 11:39 Elektronik, Mjukvara, Mekanik, Test & Stimuli, Industriell automation

  Batteritest

  System för batteritest till mobiltelefoner. Ett testhuvud med fjädrande pinnar ansluter mot batteriet, och ett Windows-baserat PC-system, med ett I/O-kort utvecklat av NOW, utför tester av batteriet i produktionslinan. Testdata lagras i en databas, och ett programverktyg framtaget av NOW används för att studera feltyper, felfrekvenser, testgränsvärden jämfört med uppmätta värden och för att göra statistiska analyser.

  info
 • 2019-10-24 11:51 Flyg & Rymdteknik, Mekanik, Försvar & Säkerhet, Elektronik, Test & Stimuli, Mjukvara

  Videokonverteringsutrustning

  Till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system har NOW tagit fram en videokonverteringsutrustning, som utför konvertering mellan olika videoformat.Utrustningen består av en PC, och upp till sex videokonverteringskort. PC:n används för att styra konverteringskorten, och för att översätta kommandon som kommer från operatörsdatorn via Ethernet, till kommandon som kan tolkas av konverteringskorten. Allt är monterat för att passa i en 19″ rack. Med denna utrustning kan man testa videokedjor utan att ha ett komplett system. Utrustningen omvandlar mellan analoga och digitala videosystem, och kan även lagra, ladda/läsa, och vrida bilder.

  info
 • 2019-10-24 11:53 Försvar & Säkerhet, Mekanik, Test & Stimuli, Flyg & Rymdteknik, Mjukvara, Elektronik

  Stimuliutrustning

  NOW har tagit fram en stimuliutrustning, i flera generationer, till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system. En utrustning innehåller upp till tre stycken kretskort av samma sort, där varje kort har tre videoutgångar, två analoga och en digital. De analoga utgångarna kan synkroniseras mot en extern synk-signal. Styrning av korten sker med knappar på frontpanel, eller med kommandon från styrdator via GPIB, IEEE-488.2. Utrustningen simulerar video från kamera, IR-kamera, radar o.d., och levererar flera olika videosystem ut.

  info

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1haWxib3hAbm93LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPm1haWxib3hAbm93LnNlPC9hPg==

+46 8 632 07 90