Mjukvara

Inom programvaruutveckling kan nämnas drivrutiner, nätverksprogram och användargränssnitt samt tekniska tillämpningar såsom bildanalys och kommunikationsapplikationer. Realtidskrav är vanliga i våra projekt.

På NOW utvecklar vi mjukvara för krävande applikationer, där det ofta ingår bildbehandling, videodistribution, signalbehandling, motorstyrning, industriell kommunikation, mät- och kalibreringsfunktioner.

Applikationerna ställer ofta höga krav på tillförlitlighet och realtidsrespons, vilket vi kan möta tack vare våra väl fungerande och beprövade arbetsmetoder, tekniska kunnande och moderna utrustning.

Genom åren har vi varit delaktiga i många olika projekt och har byggt upp en bred och gedigen kompetens. Vi är noga med att hålla oss uppdaterade med ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Vi har kompetens inom bland annat C/C++, C#, VHDL, inbyggda system, Embedded Linux, GUI-utveckling i Windows/Linux, LabView och Matlab.

För att se några av våra utförda projekt inom mjukvara klicka här!

Referensprojekt

 • 2019-10-22 17:18 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation, Test & Stimuli

  Kemisk industri

  NOW blev kontaktade av ett företag som hade problem med en av sina produkter, en mätapparat inom kemisk industri. NOW gick igenom konstruktionerna för de olika kretskorten i apparaten, och införde ändringar på ett antal av dem. Nya kort togs fram, och serieproduktionen återupptogs. NOW tog också över, och ändrade i, både mikroprocessorkoden och PC-programvaran i apparaten.

  info
 • 2019-10-22 17:18 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation

  Litet interface-kort för störig miljö

  Ett litet interface-kort för störig miljö har tagits fram. Kortet har ett RS485-interface där man kan styra terminerings- och bias-motstånd, och man har också en mod för BPS-signalering (Bits-Per-Second) för en mycket långsam signalering av kritiska meddelanden i en störig miljö.

  Man kan också använda de två RS485-trådarna för spänningsmatning av andra enheter, och kortet kan variera spänningen och känna av strömmen. Tack vare dessa olika funktioner kan kortet även kommunicera med en mängd (analoga) sensorer.

  info
 • 2019-10-22 17:19 Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  Trådlös sensorenhet

  Utveckling av elektronik och mjukvara för batteridriven trådlös sensorenhet i kalibreringsverktyg. I projektet ingick bland annat Bluetooth Low Energy, laser, bildsensor, USB och litiumjon-batteri.

  info
 • 2019-10-22 17:20 Mjukvara, Mekanik, Test & Stimuli, Industriell automation, Vision

  Avsyning av automatsvarvning

  Vid svarvning kan fel uppkomma på grund av slitet eller trasigt verktyg. NOW har utvecklat ett visionsystem för automatisk avsyning av automatsvarvning med hög noggrannhet. Allt data sparas i en databas för spårbarhet. Systemet kan byggas in i svarven eller monteras i en separat avsyningscell.

  info
 • 2019-10-22 17:21 Industriell automation, Mjukvara, Elektronik

  Kort som kommunicerar med RFID-taggar

  NOW har tagit fram ett kretskort och antenner som kommunicerar med RFID-taggar, både halv- och fullduplex. En bärvåg från TX-antennen aktiverar RFID-taggen som svarar med sitt ID, och detta svar tas upp av en RX-antenn. Kortet innehåller analog elektronik som filtrerar signalen från taggen, och det filtrerade datat behandlas sedan med digitala filter i en ARM-processor, varpå informationen från taggen skickas till värddatorn. De avancerade analoga och digitala filtren ger ett läsavstånd i storleksordningen flera dm, att jämföra med de flesta kommersiella system som endast klarar några få cm.


  info
 • 2019-10-22 17:21 Industriell automation, Mjukvara, Elektronik

  Kretskort för kommunikation

  Ett kretskort för kommunikation mellan olika gränssnitt har tagits fram. Kortet har en ARM-processor i STM32F-serien, med ett SPI-Flash, och interfacen är isolerad CAN, Ethernet, USB Full-Speed, RS485, samt generella analoga in- och utgångar, och relä-utgångar.

  info
 • 2019-10-22 17:22 Industriell automation, Mjukvara, Elektronik

  Generellt I/O-kort

  Ett litet och kompakt generellt I/O-kort med utgångar för kraft, analoga I/O för 0-20 mA eller 0-28 V, och digitala I/O som tål 28 V, CAN och IO-Link, halv-bryggor med upp till 2,6 A drivförmåga, generella seriella in/utpinnar, och differentiella ingångar. Kortet matas med 9-28 V DC och har en ARM-baserad mikrokontroller. Kortet tillverkas i stora kvantiteter, varför en av utmaningarna har legat i att få ner tillverkningskostnaden.

  info
 • 2019-10-22 17:23 Mekanik, Vision, Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara

  Test av säkerhetskritisk programvara

  NOW:s visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara.
  Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter varje ändring skall all ny och tidigare utvecklad mjukvara testas om, för att se att funktionen inte ändrats på ett oönskat sätt. Detta är ett tidskrävande arbete om en testare visuellt måste kontrollera funktionen genom att titta på en display och protokollföra resultatet. NOW har utvecklat metoder för att göra detta automatiskt med kamerateknik i en visionapplikation, vilket resulterat i stora besparingar, högre kvalitet och nöjdare personal.

  info
 • 2019-10-22 17:25 Industriell automation, Vision, Test & Stimuli, Mjukvara

  Avsyning av kanter på metalldetaljer

  Ett verktyg har tagits fram för avsyning av kanter på metalldetaljer i produktion. Det kontrollerar mått och form, och letar efter utstick eller hack, ner till ett tiotal mikrometer.

  info
 • 2019-10-22 17:26 Industriell automation, Vision, Test & Stimuli, Mjukvara

  Kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV)

  NOW har utvecklat ett visionssystem för kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV).
  Systemet används i branscher där produktnamn och annat måste vara tydligt tryckt på varje produkt. Detta system säkerställer att varje produkt som lämnar produktionslinan uppfyller de kvalitetskrav som ställs inom respektive bransch.

  info
 • 2019-10-22 17:27 Vision, Mekanik, Test & Stimuli, Medicinteknik, Mjukvara, Elektronik

  Mikroskopkamera

  NOW har tagit fram en monokrom CCD-kamera för användning i ett elektronmikroskop. Kameran har en On Semi KAI-04070-sensor, med 2048×2048 pixlars upplösning, 14 bitars pixeldjup, och en maximal bildhastighet på 25 fps. Kameran utför komplex bildbehandling med hjälp av en FPGA i Alteras Cyclone 5-familj, och har DDR3-minnen för datalagring. Videon streamas till värddatorn via GigE Vision.

  info
 • 2019-10-22 17:27 Försvar & Säkerhet, Mjukvara, Elektronik

  Videodistribution med GigE Vision

  NOW har systemerat och utvecklat en familj av kretskort för videodistribution över Ethernet enligt standarden GigE Vision.
  Videon skickas i okomprimerat format och kan skickas från sändare till mottagare, eller från en sändare till flera mottagare (multicast).
  Tre kretskort har utvecklats med denna videoplattform som grund:

  • Videokonvertering från SDI (seriell video) till GigE Vision
  • Videokonvertering från GigE Vision till DVI/HDMI och GigE Vision
  • Videokonvertering från GigE Vision till analog video

  Videoprocessing:

  • Grafikgenerering och overlay med realtidskrav och höga prestanda
  • Rotation, skalning, interlacing och deinterlacing m.m.

  Kretsorten är FPGA-baserade och kan lätt anpassas till andra videostandarder och format.

  info
 • 2019-10-22 17:30 Mekanik, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  H.264-kodning och avkodning av full HD-video

  NOW har utvecklat en plattform för H.264-kodning och avkodning av full HD-video, 1080p30, cirka 3 Mbps. Bit rate kan vara konstant eller variabel, och en eller flera klienter kan vara anslutna till video-servern.

  • Video streaming över IP / Ethernet för webbläsare
  • Bithastigheter från cirka 3 Mbps för 1080p30 video
  • Konfigurerbar konstant eller variabel bitrate
  • En eller flera klienter kan ansluta till videoservern
  info
 • 2019-10-22 17:32 Mekanik, Industriell automation, Vision, Mjukvara

  Avsyning i produktion

  Ett visionsystem har tagits fram för avsyning i produktion av koaxialkablar, för att löpande kontrollera kvaliteten på jordflätan, för att upptäcka om det uppkommit för stora öppningar. Systemet är en vidareutveckling av ett tidigare system, och i systemet ingår en standard-PC, 4 st Firewire-kameror med en upplösning av 1024×768 pixlar, optik och belysning.

  info
 • 2019-10-22 17:32 Mekanik, Vision, Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara

  Avsyning av förtennad kabel

  Ett visionsystem för avsyning av förtennad kabel har tagits fram. Systemet letar efter hål i förtenningen. Systemet avsynar kabeln i realtid med hjälp av egenutvecklade bildbehandlingsalgoritmer, när den löper förbi fyra kameror. I systemet ingår en standard-PC, 4 st Firewire-kameror med en upplösning av 1024×768 pixlar, optik och belysning.


  info
 • 2019-10-22 17:33 Mjukvara, Industriell automation, Elektronik, Test & Stimuli, Mekanik

  Testsystem

  NOW har utvecklat ett testsystem med nålfixtur för sluttest och kalibrering av kretskort. Matningsspänning och mätinstrument ansluts via nålarna, och ett LabView-program utför kalibrering och funktionstest. Testresultaten loggas för spårbarhet till varje kretskort.

  info
 • 2019-10-22 17:33 Vision, Mekanik, Test & Stimuli, Industriell automation, Mjukvara, Elektronik

  Kvalitetskontroll av tegelpannor, i 2D och 3D (TQC)

  Visionsystem i svår miljö med Firewire-kameror och ljudanalys. Systemet (Tile Quality Control, TQC) används för avsyning/kvalitetskontroll vid taktegeltillverkning, både i 2D och 3D. Storleken på tegelpannorna kontrolleras, och defekter i yta och kanter detekteras med hjälp av kameror, där mikrometertunna sprickor avslöjas. Dessutom används ljudanalys för detektering av dolda sprickor inuti pannan. Programvaran är skriven i C++ med hjälp av DirectShow och Microsoft Vísual Studio. Hårdvaran består av en PC med I/O-kort, och extern PLC och fotoceller, och är uppbyggt på Bosch Rexroth-balkar kring det löpande bandet. Systemet är helt parameterstyrt och lagrar statistik, och man kan välja att spara bilder och ljud för uppföljning. Systemet har i olika specialvarianter levererats till såväl svenska som danska tegelbruk, för olika sorters lertegel och betongtegel.

  Läs mer

  info
 • 2019-10-22 17:35 Mjukvara, Universitet & Forskning, Medicinteknik

  Analys av medicinska mätdata i Matlab

  Ett verktyg i Matlab har tagits fram för att anpassa funktioner till medicinska mätdata från experiment med luminiscens och fluorescens.

  info
 • 2019-10-22 17:35 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation, Test & Stimuli, Universitet & Forskning

  Analys av signaler från RFID ”taggar” med Matlab

  Ett verktyg i Matlab för att filtrera och analysera RFID-data har använts för att optimera hårdvaran där signalerna avkodas.

  info
 • 2019-10-22 17:36 Elektronik, Mjukvara, Test & Stimuli, Universitet & Forskning

  Elektronik till precisionsmätinstrument (Linux)

  Utveckling av analog och digital elektronik till precisionsmätinstrument. Instrumentet innehåller bland annat upp till tolv 24-bits mätkanaler, en Altera Cyclone II FPGA för insamling av mätdata, GPS, Ethernet, USB och LCD. Instrumentet styrs av en Atmel ARM9263 CPU med Linux som operativsystem, och NOW har också utvecklat drivers och VHDL-kod för FPGA:n.

  info
 • 2019-10-22 17:36 Elektronik, Mjukvara, Universitet & Forskning, Automotive

  Simulering av IR-kamera i Matlab

  Ett verktyg i Matlab för att kalibrera och simulera en IR-kamera. Här kan också 3D-brus mätas på filmsekvenser, vilket är ett bra mått på IR-sensorns kvalitet.

  info
 • 2019-10-22 17:37 Mjukvara, Test & Stimuli, Mekanik, Vision, Industriell automation

  Avsyning av bockning

  NOW tog på mycket kort tid fram ett visionsystem med två Firewire-kameror, belysning, styrelektronik och PC-programvara, för automatisk avsyning i produktion, för att utröna om koppar kommit fram vid bockning av ett förtennat komponentben. Om koppar kommit fram fick komponenten inte användas. Systemet sökte efter färgen av koppar, och kunden kunde i PC:n enkelt styra parametrar över hur mycket koppar som tilläts, med mera. Statistik lagrades i en databas.

  info
 • 2019-10-22 17:38 Elektronik, Mjukvara, Medicinteknik, Industriell automation

  Styrkort för DC-motorer och stegmotorer

  Styrkort för DC-motorer och stegmotorer med encoders, lägesgivare och fotosensor. Kortet styrs av en PC104-modul via en ISA-buss, och innehåller en Altera Cyclone III FPGA. Kortet har också automatisk elektronisk övervakning av motorströmmar, kortspänningar och temperatur, för att kunna nödstoppa maskinen utan mjukvarustöd (hanteras av FPGA:n).

  info
 • 2019-10-22 17:40 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation

  Datakommunikation

  För utvärdering av dataöverföring på tvåtråd, överlagrat på matningsspänningen, har NOW för kunds räkning tagit fram två kretskort. Dataöverföringen sker med olika hastigheter och med olika metoder, i mycket störig miljö.

  info
 • 2019-10-22 17:47 Elektronik, Mjukvara, Vision, Startups & Prototyper

  Professionell filmkamera med HD-upplösning

  NOW har deltagit i framtagningen av en professionell filmkamera med HD-upplösning. Kameran sparar filmen i RAW-format med full HD-upplösning (1920×1080) och 12 bitars färgdjup. I kameran finns det sju olika kretskort, och i det instickbara minneskortet ytterligare ett.

  info
 • 2019-10-22 17:48 Mjukvara, Test & Stimuli, Vision, Industriell automation

  Vision-applikation i produktion

  En vision-applikation har tagits fram för att i produktion avsyna en mekanisk detalj. Systemet letar efter skador på produkten, där exempelvis kanten kan ha stötts.

  info
 • 2019-10-22 17:49 Mekanik, Startups & Prototyper, Mjukvara, Elektronik

  Integrator för MEMS-givare

  En integrator speciellt utvecklad för MEMS-givare ingick i en förstudie i syfte att hitta en ersättare för konventionella lösningar. I åtagandet ingick schemaritning och intern PCB-cadning samt experiment.

  info
 • 2019-10-22 17:50 Försvar & Säkerhet, Mjukvara, Elektronik

  RF-kretskort

  Konstruerat delar av ett RF-kretskort för radarmiljö-simulering 0,5 till 2 GHz. Kortet innehåller bland annat 2 GHz PLL:er med -150dBc/Hz @1MHz i fasbrus, samt realtidsstyrning av DDS med hjälp av Xilinx Virtex-4 FPGA i ISE-miljö.

  info
 • 2019-10-22 17:50 Startups & Prototyper, Mjukvara, Elektronik

  Hårdvara för utökat temp-område

  Utveckling av hårdvara för utökat temp-område, för datalagring i fartygssystem. Kortet styrs av en Atmel ARM9263-processor, och har en 10/100 Ethernet-kanal, USB- och NMEA-gränssnitt.

  info
 • 2019-10-22 17:51 Automotive, Mjukvara, Elektronik

  Modulär datainsamling

  Utveckling av hårdvara och programvara för datainsamling av video och ljud för fartygssystem. Uppdraget innehåller flera projekt, varför systemet är modulbaserat med ett CPU-kort som bas, med utbyggnadskort för varje delprojekt. För bild- och ljudhanteringen används en Analog Devices Blackfin DSP som programmeras i C, C++ och assembler, och en Altera Cyclone II FPGA programmerad i VHDL. Systemet tar emot och komprimerar bild och ljud till JPEG respektive MPEG1-layer 2 i realtid.

  info
 • 2019-10-22 17:52 Mekanik, Test & Stimuli, Försvar & Säkerhet, Mjukvara, Elektronik

  Datainsamling (HDLC, synkrodigital)

  Konstruktion av enhet för datainsamling avsedd för kalibrering av vapensystem. Apparaten har såväl analoga som digitala ingångar (HDLC, synkrodigital) med olika dedikerade gränssnitt. En Altera-FPGA administrerar dataflödet från ingångarna till USB-port.

  info
 • 2019-10-24 11:16 Automotive, Mjukvara, Elektronik

  Datainsamling (GPS)

  Konstruktion av kretskort för datainsamling av data från GPS mm till fartygssystem. Kretskortet följer kundens kompakta byggsystem, och kan fungera antingen som slav eller master. Kortet tar emot sex NMEA-kanaler, och har två RS-485-kanaler samt 10/100 Ethernet. En ARM9-processor hanterar kortet tillsammans med en Altera Cyclon II FPGA.

  info
 • 2019-10-24 11:23 Mekanik, Industriell automation, Universitet & Forskning, Vision, Mjukvara, Test & Stimuli, Elektronik

  Visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor

  NOW har utvecklat ett visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor i pappersindustrin.
  Systemet upptäcker skarvning, veck, sprickor, hål mm – allt det som behövs för att underlätta i produktionen, göra den mer effektiv, mer lönsam och säkra kvalitén.

  info
 • 2019-10-24 11:24 Mjukvara, Vision, Industriell automation

  Distribution av MPEG4-video

  Distribution av MPEG4-video över nätverk för övervakning av process. Server/client-moduler omvandlar DirectShow-teknologi, och kan lätt integreras i VisualStudio.net-miljö.

  info
 • 2019-10-24 11:25 Elektronik, Mjukvara, Försvar & Säkerhet

  Jitterdämpare till militär kommunikationslänk

  Utveckling av jitterdämpare till militär kommunikationslänk. NOW tog fram analog och digital elektronik. Insampling, datarekonstruktion och digital faslåsning (klockåtervinning) gjordes i en Altera CPLD.

  info
 • 2019-10-24 11:25 Mjukvara, Elektronik, Test & Stimuli, Mekanik, Vision, Försvar & Säkerhet, Flyg & Rymdteknik

  Militär CCD-kamera med bildkomprimering

  Militär CCD-kamera med bildkomprimering, mekanik, elektronik och programvara. Kameran filmar en 14-bitars 2048×2048 video i 160 Msamples/s. En ickeförstörande bildkomprimering med egenutvecklad algoritm minskar datamängden, och datat skickas sedan över en gigabit-Ethernet-länk till värddatorn. Grundläggande bildbehandling och kontroll görs i en Altera Cyclone II FPGA. Kameran är av kinematisk teodolit-typ.

  info
 • 2019-10-24 11:26 Elektronik, Mjukvara, Mekanik, Automotive, Försvar & Säkerhet

  TFT-display

  Inbyggd 8,4-tums TFT-display med programvara, mekanik och bildbehandling. Displayen används i militärt operatörssystem i tuff miljö för visning av kameravideo, med hårkors och OSD (On Screen Display). Displayen innehåller en mikroprocessor för styrning, och en Altera Cyclon II FPGA för bildbehandling och displaydrivning. Jobbet var ett helhetsåtagande, vilket innefattade själva displayen, mekanik, elektronik och programmering.

  info
 • 2019-10-24 11:27 Mjukvara, Industriell automation

  Styr-och reglerprogram till handverktyg

  NOW har vidareutvecklat styr-och reglerprogram till ett hydraulstyrt handverktyg för pressning av kabelskor. En PIC-processor programmerades i assembler.

  info
 • 2019-10-24 11:28 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation

  Flödesmätare

  Konstruktion av flödesmätare. Instrumentet mäter flöde med tryck-diff-metoden (linjärpot.). Användaren läser av flödet på en LCD-display. Instrumentet styrs av en PIC-processor, har 4-20mA-utgång, samt puls- och spänningsutgångar.

  info
 • 2019-10-24 11:28 Elektronik, Mekanik, Försvar & Säkerhet, Mjukvara

  Kontrollerkort till EL-display

  NOW har tagit fram ett kontrollerkort till EL-display med drivelektronik. Bland annat tillverkas klockor till displayen, och kortet innehåller en DC/DC-omvandlare 200V.

  info
 • 2019-10-24 11:29 Elektronik, Medicinteknik, Mjukvara

  Videoenhet (mixar bild från två kameror och en dator)

  Utveckling av videoenhet som mixar bild från två kameror och en dator, till ett hjälpmedel för synskadade. Enheten ger kontrastförhöjning och artificiella färger i realtid. Elektroniken består av två kretskort där allt styrs från en Altera Cyclone I FPGA, kodad i VHDL. FPGA:n har en inbyggd mjuk NIOS-processor, som är programmerad i C.

  info
 • 2019-10-24 11:30 Elektronik, Startups & Prototyper, Automotive, Mjukvara

  CMOS-display

  NOW har varit med vid framtagning av front till bilinstrument. Kravspecificering, val av custom CMOS-display-leverantör, tillverkning av prototyper, verifiering, testutrustning och tillverkningsunderlag, var delar som ingick i uppdraget.

  info
 • 2019-10-24 11:31 Försvar & Säkerhet, Mekanik, Test & Stimuli, Flyg & Rymdteknik, Mjukvara, Elektronik

  Displaysystem

  NOW har bidragit med mer än 20 manår ute hos kund med arbete med ett avancerat displaysystem, innefattande specifikationer, analog och digital elektronik, FPGA- och ASIC-metodik och kodning, realtidsprogrammering i ADA och C++, verifiering, dokumentation, osv.

  info
 • 2019-10-24 11:31 Försvar & Säkerhet, Automotive, Mjukvara, Elektronik

  Kontrollerkort (DVI)

  Kretskort (kontrollerkort) för styrning av 30″ DVI-flatskärm. En mikroprocessor från Atmel hanterar displaystyrning och serieportskommunikation. Systemet sitter i operatörsplats med militära krav.

  info
 • 2019-10-24 11:32 Universitet & Forskning, Mekanik, Vision, Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  Inmätning av pendel

  Visionapplikation för inmätning av pendel. Pendeln påverkas av virvlar i smält stål som uppstår vid urtappning av stålet.

  info
 • 2019-10-24 11:32 Industriell automation, Försvar & Säkerhet, Medicinteknik, Mekanik, Automotive, Flyg & Rymdteknik, Vision, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  Visionsystem för avsyning

  NOW har tagit fram ett visionsystem för avsyning av instrumentpaneler. Systemet är byggt på Windows med DirectShow och Microsoft Visual Studio .NET. Kameror levererar bilder som bildbehandlas i realtid. Parametrar som är möjliga att avsyna är färg, intensitet, form, symboler, segmentdisplayer, LCD-displayer, visarpositioner och visarsvep (AVT). Applikationen kapslar in ett scriptspråk som enkelt konfigureras genom ett grafiskt gränssnitt, och valfria kontroller utförs i sekvenser. Systemet kommunicerar via TCP/IP med kundens styrsystem.

  info
 • 2019-10-24 11:33 Industriell automation, Vision, Mjukvara

  Visionsystem för plastbackar

  Visionsystem med bildbehandlingsalgoritmer i produktion för kontroll av position för handtaget på plastbackar avsedda för livsmedel. Backarna kan inte staplas på varandra om handtaget är i fel position. Analog kamera och belysning samt bildbehandlingsalgoritmer levererades.

  info
 • 2019-10-24 11:34 Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara, Elektronik

  Temperaturreglering med övervakning

  Temperaturreglering med övervakning av värmejackor inom exempelvis halvledarindustrin. Styrkort med temperaturmätning med termoelement (K-element) och PID-reglering av temperatur. Inställning av börvärde och reglerparametrar via tvåtråd med kombinerad CAN-länk och spänningsmatning. Kontinuerlig övervakning av verklig temperatur och eventuella feltillstånd. En krets från NEC används, programmerad i C. Kortet uppfyller IEC60065 (EN60065).

  info
 • 2019-10-24 11:35 Flyg & Rymdteknik, Vision, Mjukvara

  Video – uppspelning/inspelning

  Integration av videovisningsfunktionalitet i flygburet system. Server och fler-klient visning av MPEG4-kodad video med systemannotering. Klientdelarna använder sig av DirectShow-funktionalitet i Windows. Samtidig visning och inspelning av 4 kanaler (NTSC/PAL).

  info
 • 2019-10-24 11:36 Flyg & Rymdteknik, Försvar & Säkerhet, Mjukvara, Elektronik

  Kraftkort

  NOW har stått till tjänst med specialisthjälp till kraftsystem (kraftkort) till apparat i tyskt stridsflyg. I det mer än tre manår långa uppdraget ingick utredning, specifikation, 5 kortenheter, DC/DC- och AC/DC-omvandlare, mikrokontroller, realtidsprogram och dokumentation.

  info
 • 2019-10-24 11:37 Mjukvara, Mekanik, Elektronik, Försvar & Säkerhet, Automotive

  Minnesmodul

  Utveckling av en bärbar minnesmodul, och hållare för denna, för användning i stridsvagn. Den mekaniska utformningen är mycket robust för att tåla miljön i militärt stridsfordon. Elektriskt snitt till minnesmodulen är CAN-buss. Modulen baseras på en Philips mikrocontroller 87C592 och flashminnen. NOW har också serietillverkat minnesmodul och hållare under en fem års lång period.

  info
 • 2019-10-24 11:38 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation, Startups & Prototyper

  I/O-kort

  NOW har utvecklat ett I/O-kort med ett flertal interface mot solenoider, encoders, linjära lägesgivare med mera. Kortet styrs av en PC104-BUS (ISA), och innehåller en Altera Cyclon-FPGA med inbyggd mjuk NIOS-processor. Kortet har också ett antal PWM-kontrollerade H-bryggor, seriellt gränssnitt med flera noder och långa avstånd, samt robusta digitala I/O med felhantering.

  info
 • 2019-10-24 11:38 Elektronik, Industriell automation, Test & Stimuli, Mjukvara

  Produktionstest av luftdrivna handverktyg

  För produktionstest av luftdrivna handverktyg har NOW tagit fram utrustning för mätning av moment och varvtal med motorbroms, luftflöde och andra parametrar. Kompletta systemleveranser har skett hos kund. Projektet bygger i övrigt på PC-baserad teknik, och programvaran är utvecklad i Visual Basic med Access-databas för styrning av mätförlopp och mätvärdeslagring.

  info
 • 2019-10-24 11:39 Elektronik, Mjukvara, Mekanik, Vision, Industriell automation

  Avsyning av etiketter

  Visionystem för avläsning och avsyning av etiketter. En linescan-kamera läser av etiketten när den passerar, och en dator med ett framegrabber-kort, styrkort och bildbehandlingsprogramvara tolkar bilden. Kvaliteten på trycket kontrolleras, och serienummer läses av och lagras.

  info
 • 2019-10-24 11:39 Elektronik, Mjukvara, Mekanik, Test & Stimuli, Industriell automation

  Batteritest

  System för batteritest till mobiltelefoner. Ett testhuvud med fjädrande pinnar ansluter mot batteriet, och ett Windows-baserat PC-system, med ett I/O-kort utvecklat av NOW, utför tester av batteriet i produktionslinan. Testdata lagras i en databas, och ett programverktyg framtaget av NOW används för att studera feltyper, felfrekvenser, testgränsvärden jämfört med uppmätta värden och för att göra statistiska analyser.

  info
 • 2019-10-24 11:40 Elektronik, Mjukvara, Vision, Industriell automation

  Linescan-kamera

  Systemerat och konstruerat all elektronik till en linescan-kamera, fyra kretskort. CCD:n har åtta utgångar till åtta A/D-omvandlare, varje sådan har 30 MHz data-rate, vilket ger 160 Mpixel/sek. I elektroniken ingår bland annat en Altera Cyclone II FPGA programmerad i Quartus-miljö, och analog drivelektronik till CCD:n, en 2k x 96 TDI CCD. För att få bästa kvalitet på datat från CCD:n måste den styras med exakta analoga signaler, med speciella stig- och falltider, och signalerna har därför en upplösning på nanosekunder.

  info
 • 2019-10-24 11:41 Elektronik, Mjukvara, Vision, Automotive

  Framegrabber/bildprocessor

  NOW har utvecklat en bildprocessor för trafiktullar. Det är ett PCI-kort med två kameraingångar för optisk fiber. Utvecklingen har innefattat kretskort och VHDL-kod för ”mjuk” parallellprocessor i FPGA för bildbehandling i realtid, samt utveckling av drivers för Linux och Windows.

  info
 • 2019-10-24 11:41 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation

  Styrkort för sputtringsaggregat

  Styrkort för sputtringsaggregat med övervakning av ström, spänning, effekt och energi. Kortet innehåller en Spartan-FPGA från Xilinx, en Rabbit mikroprocessor, och analoga interface för noggranna mätningar och styrningar i en mycket störd miljö. Ett flertal seriella interface, exempelvis Profibus. Styrtabeller laddas ner för styrning av sputtringsförlopp och övriga valbara egenskaper.

  info
 • 2019-10-24 11:42 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation

  FPGA-utveckling

  FPGA-utveckling av Xilinx 4000-serie ute hos kund. FPGA-erna användes bland annat till motorstyrning och diverse signalbehandling. Kretsarna programmerades i VHDL och verktygen Modelsim och Xilinx ICE användes.

  info
 • 2019-10-24 11:47 Elektronik, Mjukvara, Mekanik, Vision, Industriell automation

  Mätning av hål

  För mätning av hål (kylkanaler) med mera i verktygstål, har NOW  utvecklat visionfunktion för integrering i kundens maskin. Bland annat mäts vinkel och position. Vid leveransen ingick DLL för integrering i kundens applikation, belysning, optik, CCD-kamera, kameralåda mm.

  info
 • 2019-10-24 11:48 Elektronik, Mjukvara, Mekanik, Vision, Industriell automation

  Framegrabber (Linux-baserad)

  NOW har tagit fram en Linuxbaserad framegrabber för en mätapplikation. Framegrabbern har två kameraingångar med flexibel triggning, och har ethernetanslutning. Ett specialutvecklat kort styr belysning. Kortet har hållits vid liv med komponentuppdateringar till nya versioner, och har nu tillverkats i dess olika former i många år.

  info
 • 2019-10-24 11:49 Mjukvara, Vision, Industriell automation

  Inmätning av referensmärken

  NOW har utvecklat algoritmer för ett visionsystem för extremt noggrann (30 nm) inmätning av referensmärken i laser-ritmaskin. Referensmärkena har flera olika speciellt utformande utseenden. NOW har utgått från inscannade bilder och optimerat bildanalys-algoritmerna till 1/20 pixels precision. Algoritmerna har realiserats i C++, och exekveras under Unix, integrerat i kundens maskin.

  info
 • 2019-10-24 11:49 Elektronik, Mjukvara, Industriell automation

  Fotodioddetektorer i NIR-området

  För personskydd i monteringsmaskin har NOW tagit fram elektronik som arbetar i NIR-området. Tio parallella kanaler av sändare/mottagare, fotodioddetektorer med extrem dynamik, inklusive optik, analog och digital elektronik.

  info
 • 2019-10-24 11:51 Mjukvara, Vision, Industriell automation

  Referensinmätning

  NOW har tagit fram en mycket kostnadseffektiv visionfunktion för integrering i kunds plåtbockningsmaskin. Vision-algoritmerna baseras på NOW:s visionbibliotek, och mäter in referensmärken (referensinmätning). I varje maskin sitter tre stycken CMOS USB-kameror.

  info
 • 2019-10-24 11:51 Elektronik, Industriell automation, Vision, Mjukvara

  CD-avsyning

  Integrerat i en maskin för tillverkning av CD-skivor, har NOW tagit fram ett visionsystem för avsyning. NOW har gjort marknadsundersökning och val av den snabba CCD-linjescankamera som läser in en bild av CD-skivan när denna snurrar ett varv. Bilden skickas till ett av NOW framtaget framegrabberkort, där viss bildbehandling utförs i hårdvara. Efter detta behandlas bilden i mjukvara med vision-algoritmer utvecklade av NOW, och man söker där efter ytdefekter mm. Över 400 maskiner är tillverkade med denna utrustning.

  info
 • 2019-10-24 11:51 Flyg & Rymdteknik, Mekanik, Försvar & Säkerhet, Elektronik, Test & Stimuli, Mjukvara

  Videokonverteringsutrustning

  Till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system har NOW tagit fram en videokonverteringsutrustning, som utför konvertering mellan olika videoformat.Utrustningen består av en PC, och upp till sex videokonverteringskort. PC:n används för att styra konverteringskorten, och för att översätta kommandon som kommer från operatörsdatorn via Ethernet, till kommandon som kan tolkas av konverteringskorten. Allt är monterat för att passa i en 19″ rack. Med denna utrustning kan man testa videokedjor utan att ha ett komplett system. Utrustningen omvandlar mellan analoga och digitala videosystem, och kan även lagra, ladda/läsa, och vrida bilder.

  info
 • 2019-10-24 11:52 Industriell automation, Mjukvara, Elektronik

  Kretskort till monteringsmaskin

  Till en automatisk monteringsmaskin har NOW tagit fram ett 10-tal kretskort.
  Samarbetet med kunden började på 80-talet (tiden före Windows, då det fortfarande var mest hålmonterade komponenter på kretskorten), och pågår än idag. Det första kortet genererade en 80×22 (tecken x rader) monokrom/färg PC-bild, med överlagrad video och grafik. Kortet användes också som ett interface mellan maskinens gamla kretskort och den nya världen med PC-instickskort. Efter detta kort togs andra kretskort fram för bland annat motorstyrning.

  info
 • 2019-10-24 11:53 Startups & Prototyper, Universitet & Forskning, Mjukvara, Elektronik

  CCD-detektor till spektrometer

  NOW har deltagit i utvecklingen av en detektor till en Echellespektrometer, med drivelektronik till Mpixel CCD, klockgenerering till chipet, 16 bitars A/D och framegrabber, Peltierkylning med reglering.

  info
 • 2019-10-24 11:53 Försvar & Säkerhet, Mekanik, Test & Stimuli, Flyg & Rymdteknik, Mjukvara, Elektronik

  Stimuliutrustning

  NOW har tagit fram en stimuliutrustning, i flera generationer, till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system. En utrustning innehåller upp till tre stycken kretskort av samma sort, där varje kort har tre videoutgångar, två analoga och en digital. De analoga utgångarna kan synkroniseras mot en extern synk-signal. Styrning av korten sker med knappar på frontpanel, eller med kommandon från styrdator via GPIB, IEEE-488.2. Utrustningen simulerar video från kamera, IR-kamera, radar o.d., och levererar flera olika videosystem ut.

  info

PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1haWxib3hAbm93LnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPm1haWxib3hAbm93LnNlPC9hPg==

+46 8 632 07 90