English

Test & Stimuli

NOW utvecklar utrustningar för produktionstest av elektriska och fysikaliska egenskaper hos produkter samt avsyning med vision. Vi har också tagit fram stimuliutrustningar som genererar signaler till elektronikprodukter för verifiering av funktion och tillförlitlighet.

Testutrustningar består vanligtvis av en mekanisk fixtur, testelektronik, datainsamlingskort och mjukvara. Utrustningarna är ofta konstruerade för att fungera helt automatiskt eller med ett minimum av handgrepp. Beroende på den testade produktens komplexitet kan olika hjälpfunktioner byggas in i systemen, allt för att underlätta felsökning och eventuell reparation. Ibland kan en databas med testresultat vara en mycket uppskattad funktion, vilket NOW gärna integrerar i eller mot något befintligt kvalitetssystem.

Stimuliutrustningar simulerar vanligtvis en produkts egenskaper för att säkerställa funktion i andra delar av ett system. För att förenkla utrustningens handhavande kan inställningarna i de allra flesta fall göras mjukvarustyrda.

NOW använder både egenutvecklade systemkomponenter och standardkomponenter från ledande tillverkare. För utvecklingen av den nödvändiga mjukvaran använder vi exempelvis LabView™, Java, Xcaliper™, Visual Basic™, Visual C++™ eller C.

För att se några av våra utförda projekt inom test & stimuli, klicka här!