English

Mjukvara

På NOW utvecklar vi mjukvara för krävande applikationer där det ingår bildbehandling, videodistribution, signalbehandling, motorstyrning, industriell kommunikation, mät- och kalibreringsfunktioner.

Applikationerna ställer ofta höga krav på tillförlitlighet och realtidsrespons, vilket vi kan möta tack vare våra väl fungerande och beprövade arbetsmetoder, tekniska kunnande och moderna utrustning.

Genom åren har vi varit delaktiga i många olika projekt och har byggt upp en bred och gedigen kompetens. Vi är noga med att hålla oss uppdaterade med ny teknik och moderna arbetsmetoder.

Vi har kompetens inom bland annat C/C++, C#, VHDL, Inbyggda system, Embedded Linux, GUI-utveckling i Windows/Linux, LabView och Matlab.

För att se några av våra utförda projekt inom mjukvara, klicka här!