English

Elektronik

NOW arbetar med att utveckla avancerade elektronikprodukter som kräver egenutvecklad hårdvara. Kraven är ofta höga, både vad gäller realtidsfunktion och tillförlitlighet. Vi jobbar med allt från löpande specialistinsatser till totalansvar med fastpris.

NOW har lång erfarenhet när det gäller både analoga och digitala konstruktioner. Vi arbetar dagligen med olika schemaverktyg, simuleringsverktyg och programmeringsspråk. Förutom ren elektronikkonstruktion står vi även till tjänst med framtagning av omkringliggande mekanik och drivrutiner.

För att se några av våra utförda projekt inom elektronik, klicka här!

Vi har en rad verktyg och instrument i huset för att utveckla högteknologisk hårdvara med hög kvalitet. Bl.a. finns följande verktyg och instrument:

  • Schemaverktyg: Orcad, Protel, Altium, PADS
  • FPGA-verktyg: Altera Quartus II, Altera QSys (System Integration Tool), ModelSIM (simulering vhdl), Nios II (soft CPU core), Eclipse (C/C++)
  • eget elektroniklab, tillgång till miljöanläggning och EMC-lab
  • oscilloskop, logikanalysatorer, frekvensräknare, pulsgeneratorer, videogeneratorer, spektrumanalysator, IR-kamera, miljöskåp

Kameraprojekt

Kameror av olika slag är något som NOW i ett antal projekt har tagit fram, eller varit med och tagit fram.

Se några av NOWs kameraprojekt här.

NIMSES - en plattform för utvärdering av bildsensorer och ROIC:ar

NIMSES är en generell och flexibel plattform för test och utvärdering av FPA/ROIC/bildsensorer, tex IR-sensorer (LWIR, HWIR, SWIR). Systemet kan konfigureras för ROIC-kretsar och sensorer från bland andra FLIR och Xenics. NIMSES kan anpassas till kundens aktuella behov, exempelvis kan det analoga interfacet eller signalbehandlingen optimeras. NOW har effektiva resurser för detta.

Läs mer om NIMSES här.