English

VÅRA TEKNIKOMRÅDEN

Elektronik

NOW har specialister på såväl digital som analog elektronik. Vi har lång erfarenhet av programmerbar logik, PCI-bussnitt och inbyggda processorer. Inom analogområdet är vi väl förtrogna med kraftelektronik, transmissionsteknik, EMC-problematik och CCD-detektorer.

Läs mer!

Mjukvara

Inom programvaruutveckling kan nämnas drivrutiner, nätverksprogram och användargränssnitt samt tekniska tillämpningar såsom bildanalys och kommunikationsapplikationer. Realtidskrav är vanliga i våra projekt.

Läs mer!

Vision

Visionsystem för kvalitetskontroll i produktionslinjer tillhör NOWs specialiteter. NOW tar fram kompletta system baserade på standardkomponenter, eller – för maskiner i större antal – med egenutvecklad elektronik och algoritmer för optimal kostnadseffektivitet.

Läs mer!

Test & Stimuli

NOW tar fram kompletta testsystem och stimuliutrustningar för produktionstest och verifiering av produkter. Vi har också god erfarenhet av industriell mätteknik, styrning och givare samt produkter som tål svåra miljöer och störningar.

Läs mer!