English

NOW startades 1985 och är lokaliserat i Kista. Vi har välutbildad och erfaren personal samt ett välutrustat elektroniklab. Med strukturerade utvecklingsmetoder och ett egenutvecklat kvalitetssystem, tar vi fram produkter och system som uppfyller ställda krav.

NOW är ett dotterbolag till Vironova AB. Vironova är leverantörer av elektronmikroskop och programvaruprodukter för partikelanalys baserat på bildbehandling. För mer information om Vironova, klicka här!

NOW har god kännedom om vad som är tekniskt och ekonomiskt realiserbart, och kan i samarbete med kunden avgöra lämplig vidareutveckling av en idé eller ett projekt med den senaste tekniken. Vi är vana att hantera krävande utvecklingsprojekt med snäv tidsplan, och genomför ofta uppdrag i egna lokaler som totalåtagande. Ett nära samarbete med underleverantörer medger även serietillverkningar av produkter för industri, militär och medicin.

Vi levererar också konsulttjänster avseende konstruktions- och programmeringsuppdrag till projekt som utförs hos kund. NOW anlitas även för utredningar, konstruktionsgranskningar och systemarbete.

För att läsa mer om några av våra utförda referensprojekt, klicka här!