English
automatsvarvning

Avsyning av automatsvarvning

Vid svarvning kan fel uppkomma på grund av slitet eller trasigt verktyg. NOW har utvecklat ett visionsystem för automatisk avsyning av automatsvarvning med hög noggrannhet. Allt data sparas i en databas för spårbarhet. Systemet kan byggas in ... Läs mer

AVT_test_av_program

Test av säkerhetskritisk programvara

NOW:s visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara.
Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter varje ändring skall all ny och tidigare utvecklad mjukvara testas om, för att se att ... Läs mer

avsyning_metall

Avsyning av kanter på metalldetaljer

Ett verktyg har tagits fram för avsyning av kanter på metalldetaljer i produktion. Det kontrollerar mått och form, och letar efter utstick eller hack, ner till ett tiotal mikrometer.

ifyllnad2

Kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV)

NOW har utvecklat ett visionssystem för kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV).
Systemet används i branscher där produktnamn och annat måste vara tydligt tryckt på varje produkt. Detta system säkerställer att varje produkt som lämnar produktionslinan ... Läs mer

förtennad_kabel

Avsyning av förtennad kabel

Ett visionsystem för avsyning av förtennad kabel har tagits fram. Systemet letar efter hål i förtenningen. Systemet avsynar kabeln i realtid med hjälp av egenutvecklade bildbehandlingsalgoritmer, när den löper förbi fyra kameror. I systemet ingår en standard-PC, ... Läs mer

kabel

Avsyning i produktion

Ett visionsystem har tagits fram för avsyning i produktion av koaxialkablar, för att löpande kontrollera kvaliteten på jordflätan, för att upptäcka om det uppkommit för stora öppningar. Systemet är en vidareutveckling av ett tidigare system, och ... Läs mer

Kvalitetskontroll av tegelpannor (TQC)2

Kvalitetskontroll (TQC) av tegelpannor, i 2D och 3D

Visionsystem i svår miljö med Firewire-kameror och ljudanalys. Systemet används för avsyning / kvalitetskontroll (TQC) vid taktegeltillverkning, både i 2D och 3D. Storleken på tegelpannorna kontrolleras, och defekter i yta och kanter detekteras med hjälp ... Läs mer

avsyning

Avsyning av bockning

NOW tog på mycket kort tid fram ett visionsystem med två Firewire-kameror, belysning, styrelektronik och PC-programvara, för automatisk avsyning i produktion, för att utröna om koppar kommit fram vid bockning av ett förtennat komponentben. Om koppar ... Läs mer

avsyning_detalj

Vision-applikation i produktion

En vision-applikation har tagits fram för att i produktion avsyna en mekanisk detalj. Systemet letar efter skador på produkten, där exempelvis kanten kan ha stötts.

 

Optical Character Verification (OCV)

Visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor

NOW har utvecklat ett visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor i pappersindustrin.
Systemet upptäcker skarvning, veck, sprickor, hål mm – allt det som behövs för att underlätta i produktionen, göra den mer effektiv, mer lönsam och ... Läs mer

Bildbehandlingsmjukvara (AVT)

Visionsystem för avsyning

NOW har tagit fram ett visionsystem för avsyning av instrumentpaneler. Systemet är byggt på Windows med DirectShow och Microsoft Visual Studio .NET. Kameror levererar bilder som bildbehandlas i realtid. Parametrar som är möjliga att avsyna ... Läs mer

Inmatning av pendel

Inmätning av pendel

Visionapplikation för inmätning av pendel. Pendeln påverkas av virvlar i smält stål som uppstår vid urtappning av stålet.

Detektering av handtag (HDS)

Visionsystem för plastbackar

Visionsystem med bildbehandlingsalgoritmer i produktion för kontroll av position för handtaget på plastbackar avsedda för livsmedel. Backarna kan inte staplas på varandra om handtaget är i fel position. Analog kamera och belysning samt bildbehandlingsalgoritmer levererades.

Ettikettkontroll

Avsyning av etiketter

Visionystem för avläsning och avsyning av etiketter. En linescan-kamera läser av etiketten när den passerar, och en dator med ett framegrabber-kort, styrkort och bildbehandlingsprogramvara tolkar bilden. Kvaliteten på trycket kontrolleras, och serienummer läses av och ... Läs mer

inmatning av hål

Mätning av hål

För mätning av hål (kylkanaler) med mera i verktygstål, har NOW  utvecklat visionfunktion för integrering i kundens maskin. Bland annat mäts vinkel och position. Vid leveransen ingick DLL för integrering i kundens applikation, belysning, optik, ... Läs mer

inmätning-av-referensmärken

Inmätning av referensmärken

NOW har utvecklat algoritmer för ett visionsystem för extremt noggrann (30 nm) inmätning av referensmärken i laser-ritmaskin. Referensmärkena har flera olika speciellt utformande utseenden. NOW har utgått från inscannade bilder och optimerat bildanalys-algoritmerna till 1/20 ... Läs mer

Referensinmätning

NOW har tagit fram en mycket kostnadseffektiv visionfunktion för integrering i kunds plåtbockningsmaskin. Vision-algoritmerna baseras på NOW:s visionbibliotek, och mäter in referensmärken (referensinmätning). I varje maskin sitter tre stycken CMOS USB-kameror.

cd-scan

CD-avsyning

Integrerat i en maskin för tillverkning av CD-skivor, har NOW tagit fram ett visionsystem för avsyning. NOW har gjort marknadsundersökning och val av den snabba CCD-linjescankamera som läser in en bild av CD-skivan när denna ... Läs mer