English
20170309_075458_b

Kemisk industri

NOW blev kontaktade av ett företag som hade problem med en av sina produkter, en mätapparat inom kemisk industri. NOW gick igenom konstruktionerna för de olika kretskorten i apparaten, och införde ändringar på ett antal ... Läs mer

Trådlös sensorenhet

Utveckling av elektronik och mjukvara för batteridriven trådlös sensorenhet i kalibreringsverktyg. I projektet ingick bland annat Bluetooth Low Energy, laser, bildsensor, USB och litiumjon-batteri.

automatsvarvning

Avsyning av automatsvarvning

Vid svarvning kan fel uppkomma på grund av slitet eller trasigt verktyg. NOW har utvecklat ett visionsystem för automatisk avsyning av automatsvarvning med hög noggrannhet. Allt data sparas i en databas för spårbarhet. Systemet kan byggas in ... Läs mer

RFID-kort3

Kort som kommunicerar med RFID-taggar

NOW har tagit fram ett kretskort och antenner som kommunicerar med RFID-taggar, både halv- och fullduplex. En bärvåg från TX-antennen aktiverar RFID-taggen som svarar med sitt ID, och detta svar tas upp av en RX-antenn. ... Läs mer

AVT_test_av_program

Test av säkerhetskritisk programvara

NOW:s visionplattform AVT används för rekursiva tester av säkerhetskritisk programvara.
Under utvecklingen av programvaran tillförs funktioner och buggar rättas. Efter varje ändring skall all ny och tidigare utvecklad mjukvara testas om, för att se att ... Läs mer

avsyning_metall

Avsyning av kanter på metalldetaljer

Ett verktyg har tagits fram för avsyning av kanter på metalldetaljer i produktion. Det kontrollerar mått och form, och letar efter utstick eller hack, ner till ett tiotal mikrometer.

ifyllnad2

Kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV)

NOW har utvecklat ett visionssystem för kvalitetskontroll av tryck på plastprodukter (OCV).
Systemet används i branscher där produktnamn och annat måste vara tydligt tryckt på varje produkt. Detta system säkerställer att varje produkt som lämnar produktionslinan ... Läs mer

förtennad_kabel

Avsyning av förtennad kabel

Ett visionsystem för avsyning av förtennad kabel har tagits fram. Systemet letar efter hål i förtenningen. Systemet avsynar kabeln i realtid med hjälp av egenutvecklade bildbehandlingsalgoritmer, när den löper förbi fyra kameror. I systemet ingår en standard-PC, ... Läs mer

kabel

Avsyning i produktion

Ett visionsystem har tagits fram för avsyning i produktion av koaxialkablar, för att löpande kontrollera kvaliteten på jordflätan, för att upptäcka om det uppkommit för stora öppningar. Systemet är en vidareutveckling av ett tidigare system, och ... Läs mer

Kvalitetskontroll av tegelpannor (TQC)2

Kvalitetskontroll (TQC) av tegelpannor, i 2D och 3D

Visionsystem i svår miljö med Firewire-kameror och ljudanalys. Systemet används för avsyning / kvalitetskontroll (TQC) vid taktegeltillverkning, både i 2D och 3D. Storleken på tegelpannorna kontrolleras, och defekter i yta och kanter detekteras med hjälp ... Läs mer

Ett verktyg i Matlab för att kalibrera och simulera en IR-kamera. Här kan också 3D-brus mätas på filmsekvenser, vilket är ett bra mått på IR-sensorns kvalitet.

Simulering av IR-kamera i Matlab

Ett verktyg i Matlab för att kalibrera och simulera en IR-kamera. Här kan också 3D-brus mätas på filmsekvenser, vilket är ett bra mått på IR-sensorns kvalitet.

Precisionselektronik

Elektronik till precisionsmätinstrument (Linux)

Utveckling av analog och digital elektronik till precisionsmätinstrument. Instrumentet innehåller bland annat upp till tolv 24-bits mätkanaler, en Altera Cyclone II FPGA för insamling av mätdata, GPS, Ethernet, USB och LCD. Instrumentet styrs av en ... Läs mer

avsyning

Avsyning av bockning

NOW tog på mycket kort tid fram ett visionsystem med två Firewire-kameror, belysning, styrelektronik och PC-programvara, för automatisk avsyning i produktion, för att utröna om koppar kommit fram vid bockning av ett förtennat komponentben. Om koppar ... Läs mer

avsyning_detalj

Vision-applikation i produktion

En vision-applikation har tagits fram för att i produktion avsyna en mekanisk detalj. Systemet letar efter skador på produkten, där exempelvis kanten kan ha stötts.

 

Modulär-datainsamling1

Modulär datainsamling

Utveckling av hårdvara och programvara för datainsamling av video och ljud för fartygssystem. Uppdraget innehåller flera projekt, varför systemet är modulbaserat med ett CPU-kort som bas, med utbyggnadskort för varje delprojekt. För bild- och ljudhanteringen ... Läs mer

Optical Character Verification (OCV)

Visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor

NOW har utvecklat ett visionsystem för kvalitetskontroll av pappersbanor i pappersindustrin.
Systemet upptäcker skarvning, veck, sprickor, hål mm – allt det som behövs för att underlätta i produktionen, göra den mer effektiv, mer lönsam och ... Läs mer

Distribution av MPEG4-video

Distribution av MPEG4-video över nätverk för övervakning av process. Server/client-moduler omvandlar DirectShow-teknologi, och kan lätt integreras i VisualStudio.net-miljö.

Kamera-CCD

Militär CCD-kamera med bildkomprimering

Militär CCD-kamera med bildkomprimering, mekanik, elektronik och programvara. Kameran filmar en 14-bitars 2048×2048 video i 160 Msamples/s. En ickeförstörande bildkomprimering med egenutvecklad algoritm minskar datamängden, och datat skickas sedan över en gigabit-Ethernet-länk till värddatorn. Grundläggande bildbehandling ... Läs mer

TFT-display

TFT-display

Inbyggd 8,4-tums TFT-display med programvara, mekanik och bildbehandling. Displayen används i militärt operatörssystem i tuff miljö för visning av kameravideo, med hårkors och OSD (On Screen Display). Displayen innehåller en mikroprocessor för styrning, och en ... Läs mer

Styr-och reglerprogram till handverktyg

NOW har vidareutvecklat styr-och reglerprogram till ett hydralstyrt handverktyg för pressning av kabelskor. En PIC-processor programmerades i assembler.

Bildbehandlingsmjukvara (AVT)

Visionsystem för avsyning

NOW har tagit fram ett visionsystem för avsyning av instrumentpaneler. Systemet är byggt på Windows med DirectShow och Microsoft Visual Studio .NET. Kameror levererar bilder som bildbehandlas i realtid. Parametrar som är möjliga att avsyna ... Läs mer

Inmatning av pendel

Inmätning av pendel

Visionapplikation för inmätning av pendel. Pendeln påverkas av virvlar i smält stål som uppstår vid urtappning av stålet.

Detektering av handtag (HDS)

Visionsystem för plastbackar

Visionsystem med bildbehandlingsalgoritmer i produktion för kontroll av position för handtaget på plastbackar avsedda för livsmedel. Backarna kan inte staplas på varandra om handtaget är i fel position. Analog kamera och belysning samt bildbehandlingsalgoritmer levererades.

Temperaturreglering med övervakning av värmejackor inom exempelvis halvledarindustrin. Styrkort med temperaturmätning med termoelement (K-element) och PID-reglering av temperatur. Inställning av börvärde och reglerparametrar via tvåtråd med kombinerad CAN-länk och spänningsmatning. Kontinuerlig övervakning av verklig temperatur och eventuella feltillstånd. uPD78F9850AMC programmerad i C från NEC används. Kortet uppfyller IEC60065 (EN60065).

Temperaturreglering med övervakning

Temperaturreglering med övervakning av värmejackor inom exempelvis halvledarindustrin. Styrkort med temperaturmätning med termoelement (K-element) och PID-reglering av temperatur. Inställning av börvärde och reglerparametrar via tvåtråd med kombinerad CAN-länk och spänningsmatning. Kontinuerlig övervakning av verklig temperatur och ... Läs mer

Video - uppspelning-inspelning

Video – uppspelning/inspelning

Integration av videovisningsfunktionalitet i flygburet system. Server och fler-klient visning av MPEG4-kodad video med systemannotering. Klientdelarna använder sig av DirectShow-funktionalitet i Windows. Samtidig visning och inspelning av 4 kanaler (NTSC/PAL).

Produktionstest av luftdrivna handverktyg

För produktionstest av luftdrivna handverktyg har NOW tagit fram utrustning för mätning av moment och varvtal med motorbroms, luftflöde och andra parametrar. Kompletta systemleveranser har skett hos kund. Projektet bygger i övrigt på PC-baserad teknik, och ... Läs mer

Batteritest

Batteritest

System för batteritest till mobiltelefoner. Ett testhuvud med fjädrande pinnar ansluter mot batteriet, och ett Windows-baserat PC-system, med ett I/O-kort utvecklat av NOW, utför tester av batteriet i produktionslinan. Testdata lagras i en databas, och ett ... Läs mer

Ettikettkontroll

Avsyning av etiketter

Visionystem för avläsning och avsyning av etiketter. En linescan-kamera läser av etiketten när den passerar, och en dator med ett framegrabber-kort, styrkort och bildbehandlingsprogramvara tolkar bilden. Kvaliteten på trycket kontrolleras, och serienummer läses av och ... Läs mer

Framegrabber-bildprocessor

Framegrabber/bildprocessor

NOW har utvecklat en bildprocessor för trafiktullar. Det är ett PCI-kort med två kameraingångar för optisk fiber. Utvecklingen har innefattat kretskort och VHDL-kod för ”mjuk” parallellprocessor i FPGA för bildbehandling i realtid, samt utveckling av ... Läs mer

inmatning av hål

Mätning av hål

För mätning av hål (kylkanaler) med mera i verktygstål, har NOW  utvecklat visionfunktion för integrering i kundens maskin. Bland annat mäts vinkel och position. Vid leveransen ingick DLL för integrering i kundens applikation, belysning, optik, ... Läs mer

Eth_FrameG

Framegrabber (Linux-baserad)

NOW har tagit fram en Linuxbaserad framegrabber för en mätapplikation. Framegrabbern har två kameraingångar med flexibel triggning, och har ethernetanslutning. Ett specialutvecklat kort styr belysning.

inmätning-av-referensmärken

Inmätning av referensmärken

NOW har utvecklat algoritmer för ett visionsystem för extremt noggrann (30 nm) inmätning av referensmärken i laser-ritmaskin. Referensmärkena har flera olika speciellt utformande utseenden. NOW har utgått från inscannade bilder och optimerat bildanalys-algoritmerna till 1/20 ... Läs mer

Referensinmätning

NOW har tagit fram en mycket kostnadseffektiv visionfunktion för integrering i kunds plåtbockningsmaskin. Vision-algoritmerna baseras på NOW:s visionbibliotek, och mäter in referensmärken (referensinmätning). I varje maskin sitter tre stycken CMOS USB-kameror.

cd-scan

CD-avsyning

Integrerat i en maskin för tillverkning av CD-skivor, har NOW tagit fram ett visionsystem för avsyning. NOW har gjort marknadsundersökning och val av den snabba CCD-linjescankamera som läser in en bild av CD-skivan när denna ... Läs mer