English
CE

CE-certifiering av mätinstrument

För CE-certifiering av en resistansmeter för kvalitetsmätning i produktion gjordes en utredning för att ta reda på vilka direktiv och standarder som var applicerbara. I uppdraget ingick också att granska den nuvarande konstruktionen efter bristfälligheter ... Läs mer

20160817_152524

Flex-rigid-kort

Ett kretskort för utvärdering av IR-sensorer, som tidigare tagits fram av NOW, gjordes om till ett flex-rigid-kort. Kortet består av fem styva delar med flexar däremellan. Kortet har känsliga analoga delar som tar emot två ... Läs mer

20170309_075458_b

Kemisk industri

NOW blev kontaktade av ett företag som hade problem med en av sina produkter, en mätapparat inom kemisk industri. NOW gick igenom konstruktionerna för de olika kretskorten i apparaten, och införde ändringar på ett antal ... Läs mer

IMG_2965b

Litet interface-kort för störig miljö

Ett litet interface-kort för störig miljö har tagits fram. Kortet har ett RS485-interface där man kan styra terminerings- och bias-motstånd, och man har också en mod för BPS-signalering (Bits-Per-Second) för en mycket långsam signalering av ... Läs mer

Trådlös sensorenhet

Utveckling av elektronik och mjukvara för batteridriven trådlös sensorenhet i kalibreringsverktyg. I projektet ingick bland annat Bluetooth Low Energy, laser, bildsensor, USB och litiumjon-batteri.

RFID-kort3

Kort som kommunicerar med RFID-taggar

NOW har tagit fram ett kretskort och antenner som kommunicerar med RFID-taggar, både halv- och fullduplex. En bärvåg från TX-antennen aktiverar RFID-taggen som svarar med sitt ID, och detta svar tas upp av en RX-antenn. ... Läs mer

Kommunikationskort

Kretskort för kommunikation

Ett kretskort för kommunikation mellan olika gränssnitt har tagits fram. Kortet har en ARM-processor i STM32F-serien, med ett SPI-Flash, och interfacen är isolerad CAN, Ethernet, USB Full-Speed, RS485, samt generella analoga in- och utgångar, och ... Läs mer

Generellt I/O-kort

Generellt I/O-kort

Ett litet och kompakt generellt I/O-kort med utgångar för kraft, analoga I/O för 0-20 mA eller 0-28 V, och digitala I/O som tål 28 V, CAN och IO-Link, halv-bryggor med upp till 2,6 A drivförmåga, ... Läs mer

Sensor1 elektronmikroskop

Mikroskopkamera

NOW har tagit fram en monokrom CCD-kamera för användning i ett elektronmikroskop. Kameran har en On Semi KAI-04070-sensor, med 2048×2048 pixlars upplösning, 14 bitars pixeldjup, och en maximal bildhastighet på 25 fps. Kameran utför komplex ... Läs mer

GIGE-vision

Videodistribution med GigE Vision

NOW har systemerat och utvecklat en familj av kretskort för videodistribution över Ethernet enligt standarden GigE Vision.
Videon skickas i okomprimerat format och kan skickas från sändare till mottagare, eller från en sändare till flera ... Läs mer

Utläsningselektronik för högpresterande stirling kyld IR - sensor

Utläsningselektronik

Utläsningselektronik för en högpresterande Stirling-kyld IR-sensor har tagits fram av NOW. Den har ett förstärkarsteg med låg brusnivå och 16-bitars A/D-omvandling. En FPGA från Altera tar hand om videodatat, och skickar det i ett LVDS-interface ... Läs mer

H.264 hardware encoding/decoding for full HD video

H.264-kodning och avkodning av full HD-video

NOW har utvecklat en plattform för H.264-kodning och avkodning av full HD-video, 1080p30, cirka 3 Mbps. Bit rate kan vara konstant eller variabel, och en eller flera klienter kan vara anslutna till video-servern.

  • Video streaming över IP ... Läs mer
MT60 Test HW

Testsystem

NOW har utvecklat ett testsystem med nålfixtur för sluttest och kalibrering av kretskort. Matningsspänning och mätinstrument ansluts via nålarna, och ett LabView-program utför kalibrering och funktionstest. Testresultaten loggas för spårbarhet till varje kretskort.

Precisionselektronik

Elektronik till precisionsmätinstrument (Linux)

Utveckling av analog och digital elektronik till precisionsmätinstrument. Instrumentet innehåller bland annat upp till tolv 24-bits mätkanaler, en Altera Cyclone II FPGA för insamling av mätdata, GPS, Ethernet, USB och LCD. Instrumentet styrs av en ... Läs mer

avsyning

Avsyning av bockning

NOW tog på mycket kort tid fram ett visionsystem med två Firewire-kameror, belysning, styrelektronik och PC-programvara, för automatisk avsyning i produktion, för att utröna om koppar kommit fram vid bockning av ett förtennat komponentben. Om koppar ... Läs mer

Styrkort

Styrkort för DC-motorer och stegmotorer

Styrkort för DC-motorer och stegmotorer med encoders, lägesgivare och fotosensor. Kortet styrs av en PC104-modul via en ISA-buss, och innehåller en Altera Cyclone III FPGA. Kortet har också automatisk elektronisk övervakning av motorströmmar, kortspänningar och temperatur, ... Läs mer

NOW har tagit fram ett antal boxar med olika kamerainterface, och omvandlat dessa till CameraLink-format för vidare inkoppling till FrameGrabberkort i Unix-dator, för analys av bilder i forskningsprojekt.

Konverterare (Cameralink)

NOW har tagit fram ett antal boxar med olika kamerainterface, och omvandlat dessa till CameraLink-format för vidare inkoppling till FrameGrabberkort i Unix-dator, för analys av bilder i forskningsprojekt.

Datakommunikation

Datakommunikation

För utvärdering av dataöverföring på tvåtråd, överlagrat på matningsspänningen, har NOW för kunds räkning tagit fram två kretskort. Dataöverföringen sker med olika hastigheter och med olika metoder, i mycket störig miljö.

HD-kamera

Professionell filmkamera med HD-upplösning

NOW har deltagit i framtagningen av en professionell filmkamera med HD-upplösning. Kameran sparar filmen i RAW-format med full HD-upplösning (1920×1080) och 12 bitars färgdjup. I kameran finns det sju olika kretskort, och i det instickbara ... Läs mer

Motordrivarkort

Motordrivar-kort

Ett äldre relä-bestyckat motordrivar-kort ersätts av ett halvledarbestyckat dito, med analoga drivsteg, och H-bryggor. Krav från kunden var fullständig kompabilitet avseende fysisk storlek, hålbild och interface mot systemet i övrigt. Konstruktionen innehåller moderna MOS-FET:ar samt ... Läs mer

DSC04703

Integrator för MEMS-givare

En integrator speciellt utvecklad för MEMS-givare ingick i en förstudie i syfte att hitta en ersättare för konventionella lösningar. I åtagandet ingick schemaritning och intern PCB-cadning samt experiment.

Datalagring

Hårdvara för utökat temp-område

Utveckling av hårdvara för utökat temp-område, för datalagring i fartygssystem. Kortet styrs av en Atmel ARM9263-processor, och har en 10/100 Ethernet-kanal, USB- och NMEA-gränssnitt.

RF-kretskort

RF-kretskort

Konstruerat delar av ett RF-kretskort för radarmiljö-simulering 0,5 till 2 GHz. Kortet innehåller bland annat 2 GHz PLL:er med -150dBc/Hz @1MHz i fasbrus, samt realtidsstyrning av DDS med hjälp av Xilinx Virtex-4 FPGA i ISE-miljö.

Modulär-datainsamling1

Modulär datainsamling

Utveckling av hårdvara och programvara för datainsamling av video och ljud för fartygssystem. Uppdraget innehåller flera projekt, varför systemet är modulbaserat med ett CPU-kort som bas, med utbyggnadskort för varje delprojekt. För bild- och ljudhanteringen ... Läs mer

framegrabber

Framegrabber-kort

Till en monteringsmaskin har NOW tagit fram ett framegrabber-kort. Kortet har hållits vid liv med komponentuppdateringar till nya versioner, och har nu tillverkats i dess olika former i många år.

Datainsamling

Datainsamling (HDLC, synkrodigital)

Konstruktion av enhet för datainsamling avsedd för kalibrering av vapensystem. Apparaten har såväl analoga som digitala ingångar (HDLC, synkrodigital) med olika dedikerade gränssnitt. En Altera-FPGA administrerar dataflödet från ingångarna till USB-port.

Datainsamling (GPS)

Datainsamling (GPS)

Konstruktion av kretskort för datainsamling av data från GPS mm till fartygssystem. Kretskortet följer kundens kompakta byggsystem, och kan fungera antingen som slav eller master. Kortet tar emot sex NMEA-kanaler, och har två RS-485-kanaler samt ... Läs mer

EMC

Elsäkerhets-och EMC-problem

NOW involverades för att avhjälpa elsäkerhets-och EMC-problem i ett mätinstrument för industriella processer. Kundens externa kortläggare fick direktiv från NOW.

Brandlarm

Förstudier till robust brandlarm för exempelvis motorrum har utförts. Produkten är baserad på tvåtråds-teknik och har elektronik för upp till +150 graders drift.

AC_DC

Högspännings-AC/DC-aggregat

NOW vidareutvecklade ett högspännings-AC/DC-aggregat. Aggregatet används för att ladda upp stora kondensatorer, vilka ingår i ett medicinskt system.

Induktiv koppling till kraftkabel

Förstudie där möjligheten att driva elektronik via induktiv koppling till en kraftkabel undersöktes. Svårigheten låg i att kraftkabeln skulle löpa genom elektronikenheten, och således bestod ”transformatorns” lindning av endast ett varv. NOW drog slutsatsen att ... Läs mer

Inverter för induktiv uppvärmning

NOW har utvecklat en 6 kW inverter för induktiv uppvärmning. I uppdraget ingick simulering och beräkningar, design, schemaritning och realisering, samt prototypframtagning och test.

Kamera-CCD

Militär CCD-kamera med bildkomprimering

Militär CCD-kamera med bildkomprimering, mekanik, elektronik och programvara. Kameran filmar en 14-bitars 2048×2048 video i 160 Msamples/s. En ickeförstörande bildkomprimering med egenutvecklad algoritm minskar datamängden, och datat skickas sedan över en gigabit-Ethernet-länk till värddatorn. Grundläggande bildbehandling ... Läs mer

DSC04625

Jitterdämpare till militär kommunikationslänk

Utveckling av jitterdämpare till militär kommunikationslänk. NOW tog fram analog och digital elektronik. Insampling, datarekonstruktion och digital faslåsning (klockåtervinning) gjordes i en Altera CPLD.

TFT-display

TFT-display

Inbyggd 8,4-tums TFT-display med programvara, mekanik och bildbehandling. Displayen används i militärt operatörssystem i tuff miljö för visning av kameravideo, med hårkors och OSD (On Screen Display). Displayen innehåller en mikroprocessor för styrning, och en ... Läs mer

Telefon

Analog telefon

Konstruktion av analog telefon (PSTN). Apparaten ingår i ett audio/visuellt hjälpmedel för personer med hörselskador. Telefonen ansluts dels till telenätet, dels (via galvaniskt isolerade in- och utgångar) till en PC via en 3,5 mm telekontakt.

Kontrollerkort (El-display)

Kontrollerkort till EL-display

NOW har tagit fram ett kontrollerkort till EL-display med drivelektronik. Bland annat tillverkas klockor till displayen, och kortet innehåller en DC/DC-omvandlare 200V.

Flodesmätare

Flödesmätare

Konstruktion av flödesmätare. Instrumentet mäter flöde med tryck-diff-metoden (linjärpot.). Användaren läser av flödet på en CCD-display. Instrumentet styrs av en PIC-processor, har 4-20mA-utgång, samt puls- och spänningsutgångar.

NOW har varit med vid framtagning av front till bilinstrument. Kravspecificering, val av custom CMOS-display-leverantör, tillverkning av prototyper, verifiering, testutrustning och tillverkningsunderlag, var delar som ingick i uppdraget

CMOS-display

NOW har varit med vid framtagning av front till bilinstrument. Kravspecificering, val av custom CMOS-display-leverantör, tillverkning av prototyper, verifiering, testutrustning och tillverkningsunderlag, var delar som ingick i uppdraget

Integrator för laborativt bruk

Konstruktion av integrator för laborativt bruk. Instrumentet integrerar pulser ned till 5 ns, vilket ställer höga krav på såväl de analoga delarna som den ultrasnabba ECL-logiken.

Kontrollerkort (DVI)

Kontrollerkort (DVI)

Kretskort (kontrollerkort) för styrning av 30″ DVI-flatskärm. En mikroprocessor från Atmel hanterar displaystyrning och serieportskommunikation. Systemet sitter i operatörsplats med militära krav.

Displaysystem

Displaysystem

NOW har bidragit med mer än 20 manår ute hos kund med arbete med ett avancerat displaysystem, innefattande specifikationer, analog och digital elektronik, FPGA- och ASIC-metodik och kodning, realtidsprogrammering i ADA och C++, verifiering, dokumentation, ... Läs mer

Temperaturreglering med övervakning av värmejackor inom exempelvis halvledarindustrin. Styrkort med temperaturmätning med termoelement (K-element) och PID-reglering av temperatur. Inställning av börvärde och reglerparametrar via tvåtråd med kombinerad CAN-länk och spänningsmatning. Kontinuerlig övervakning av verklig temperatur och eventuella feltillstånd. uPD78F9850AMC programmerad i C från NEC används. Kortet uppfyller IEC60065 (EN60065).

Temperaturreglering med övervakning

Temperaturreglering med övervakning av värmejackor inom exempelvis halvledarindustrin. Styrkort med temperaturmätning med termoelement (K-element) och PID-reglering av temperatur. Inställning av börvärde och reglerparametrar via tvåtråd med kombinerad CAN-länk och spänningsmatning. Kontinuerlig övervakning av verklig temperatur och ... Läs mer

Temperaturgivare

Utvärdering av analog elektronik till temperaturgivare -40 till +100 grader, 4-20 mA.

Kraftkort

Kraftkort

NOW har stått till tjänst med specialisthjälp till kraftsystem (kraftkort) till apparat i tyskt stridsflyg. I det mer än tre manår långa uppdraget ingick utredning, specifikation, 5 kortenheter, DC/DC- och AC/DC-omvandlare, mikrokontroller, realtidsprogram och dokumentation.

EMC-utredning

EMC-förbättringar

NOW har simulerat och implementerat EMC-förbättringar på en IR-kamera för att klara kraven i en automotive-miljö. Förbättringarna gjordes framför allt på länken mellan kontrollenheten och kameran, men även på interna detaljer i kameran, såsom DC/DC-omvandlare ... Läs mer

Minnesmodul

Minnesmodul

Utveckling av en bärbar minnesmodul, och hållare för denna, för användning i stridsvagn. Den mekaniska utformningen är mycket robust för att tåla miljön i militärt stridsfordon. Elektriskt snitt till minnesmodulen är CAN-buss. Modulen baseras på ... Läs mer

I-O-kort

I/O-kort

NOW har utvecklat ett I/O-kort med ett flertal interface mot solenoider, encoders, linjära lägesgivare med mera. Kortet styrs av en PC104-BUS (ISA), och innehåller en Altera Cyclon-FPGA med inbyggd mjuk NIOS-processor. Kortet har också ett ... Läs mer

Batteritest

Batteritest

System för batteritest till mobiltelefoner. Ett testhuvud med fjädrande pinnar ansluter mot batteriet, och ett Windows-baserat PC-system, med ett I/O-kort utvecklat av NOW, utför tester av batteriet i produktionslinan. Testdata lagras i en databas, och ett ... Läs mer

Ettikettkontroll

Avsyning av etiketter

Visionystem för avläsning och avsyning av etiketter. En linescan-kamera läser av etiketten när den passerar, och en dator med ett framegrabber-kort, styrkort och bildbehandlingsprogramvara tolkar bilden. Kvaliteten på trycket kontrolleras, och serienummer läses av och ... Läs mer

Linescankamera

Linescan-kamera

Systemerat och konstruerat all elektronik till en linescan-kamera, fyra kretskort. CCD:n har åtta utgångar till åtta A/D-omvandlare, varje sådan har 30 MHz data-rate, vilket ger 160 Mpixel/sek. I elektroniken ingår bland annat en Altera Cyclone II ... Läs mer

Framegrabber-bildprocessor

Framegrabber/bildprocessor

NOW har utvecklat en bildprocessor för trafiktullar. Det är ett PCI-kort med två kameraingångar för optisk fiber. Utvecklingen har innefattat kretskort och VHDL-kod för ”mjuk” parallellprocessor i FPGA för bildbehandling i realtid, samt utveckling av ... Läs mer

DSC04698

Styrkort för sputtringsaggregat

Styrkort för sputtringsaggregat med övervakning av ström, spänning, effekt och energi. Kortet innehåller en Spartan-FPGA från Xilinx, en Rabbit mikroprocessor, och analoga interface för noggranna mätningar och styrningar i en mycket störd miljö. Ett flertal ... Läs mer

FPGAutveckling

FPGA-utveckling

FPGA-utveckling av Xilinx 4000-serie ute hos kund. FPGA-erna användes bland annat till motorstyrning och diverse signalbehandling. Kretsarna programmerades i VHDL och verktygen Modelsim och Xilinx ICE användes.

Eth_FrameG

Framegrabber (Linux-baserad)

NOW har tagit fram en Linuxbaserad framegrabber för en mätapplikation. Framegrabbern har två kameraingångar med flexibel triggning, och har ethernetanslutning. Ett specialutvecklat kort styr belysning.

NIR-området

Fotodioddetektorer i NIR-området

För personskydd i monteringsmaskin har NOW tagit fram elektronik som arbetar i NIR-området. Tio parallella kanaler av sändare/mottagare, fotodioddetektorer med extrem dynamik, inklusive optik, analog och digital elektronik.

videokonvertering

Videokonverteringsutrustning

Till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system har NOW tagit fram en videokonverteringsutrustning, som utför konvertering mellan olika videoformat.Utrustningen består av en PC, och upp till sex videokonverteringskort. ... Läs mer

DSC_1197

Kretskort till monteringsmaskin

Till en automatisk monteringsmaskin har NOW tagit fram ett 10-tal kretskort.

Samarbetet med kunden började på 80-talet (tiden före Windows, då det fortfarande var mest hålmonterade komponenter på kretskorten), och pågår än idag. Det första kortet genererade ... Läs mer

CCD-detektor till spektrometer

NOW har deltagit i utvecklingen av en detektor till en Echellespektrometer, med drivelektronik till Mpixel CCD, klockgenerering till chipet, 16 bitars A/D och framegrabber, Peltierkylning med reglering.

Stimuliutrustning

Stimuliutrustning

NOW har tagit fram en stimuliutrustning, i flera generationer, till en provstation för test och utveckling av kretskort till avancerat militärt flygande display-system. En utrustning innehåller upp till tre stycken kretskort av samma sort, där ... Läs mer