English

NOW utvecklar framtidens lösningar inom elektronik och programvara.

Många år av erfarenhet, och mängder av avancerade projekt, har resulterat i teknisk spetskompetens och bredd. NOW erbjuder allt från mindre specialistinsatser, både inhouse och hos kund, till att ta fram kompletta produkter och system med totalansvar. För att läsa om några av våra utförda projekt, klicka här! 


Elektronik

NOW har specialister på såväl digital som analog elektronik. Vi har lång erfarenhet av programmerbar logik, PCI-bussnitt och inbyggda processorer. Inom analogområdet är vi väl förtrogna med kraftelektronik, transmissionsteknik, EMC-problematik och CCD-detektorer.

Mjukvara

Inom programvaruutveckling kan nämnas drivrutiner, nätverksprogram och användargränssnitt samt tekniska tillämpningar såsom bildanalys och kommunikationsapplikationer. Realtidskrav är vanliga i våra projekt.

Vision

Visionsystem för kvalitetskontroll i produktionslinjer tillhör NOWs specialiteter. NOW tar fram kompletta system baserade på standardkomponenter, eller, för maskiner i stora antal, med egenutvecklad elektronik och algoritmer för optimal kostnadseffektivitet.

Test & Stimuli

NOW tar fram kompletta testsystem och stimuliutrustningar för produktionstest och verifiering av produkter. Vi har också god erfarenhet av industriell mätteknik, styrning och givare samt produkter som tål svåra miljöer och störningar.